" Το καλό τυρί θέλει ωρίμανση...
Έτσι και η ιστοσελίδα μας, σύντομα κοντά σας!"

Μ. ΜΩΥΣΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
Κεχρόκαµπος Καβάλας
Τηλ. Τυροκοµείου: 25910 59 164
Κινητό: 6979 128540
Web: www.moisis.gr - Email: info@moisis.gr